Thank you hivancommunity 2020!

HAPPY. NEW. YEAR.


Het is nergens perfect op de wereld. Er zijn geen perfecte landen, organisaties, gemeenschappen of families, maar wij proberen het wel continu beter te maken met z’n allen. – Raksha Bharos. Het grootste project waar je ooit aan zal werken, het meest van zal leren en de grootste impact zal hebben is: je eigen leven. – Alisha Bansie. Depressie, burn-out, identiteitscrisis of gewoonweg niet lekker in je vel zitten. Steeds vaker komen de verhalen naar buiten en mogen we onze schaamte loslaten. – Angela Badloe. Helaas zijn veel families nog van de oude stempel en is een afwijkend levenspad “raar/onacceptabel” in hun ogen. – Vanita & Sjahiena. Gelukkig behoor ik met vele anderen met mij tot de generatie die langzamerhand een eind gaat maken aan deze taboes. – Sarita Pherai.

Een taboe is dat er altijd een idee is dat we ons moeten gedragen op basis van hoe andere mensen zullen reageren op onze acties. – Shariefa en Ra’iesa. Je cultuur is belangrijk maar je eigen “ik” ook. – Abigail Ramparichan. Wat zullen anderen wel niet zeggen/denken?’ is bij uitstek dé zin die je het vaakst hoort tijdens gesprekken. Ik geloof dat dit ook voortkomt uit de nadruk op het collectief. – Rima Orie. Dat gaat zo diep als je kind bent en dat is zo zonde. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik me te lang heb aangepast en mijn bloei veel later op gang gekomen is. – Rukshana Mohabbat. Om te overleven wordt een groepsidentiteit gecreëerd, want je hebt elkaar nodig. Dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant kan dat bepaalde conservatieve denkbeelden die schadelijk worden in de hand werken, als er teveel regels ontstaan voor de leden van de groep. – Shantie Singh. Beperkt worden tot de traditionele norm. Angst en onzekerheid belemmert Hindoestaanse vrouwen om iets te proberen dat anders is, dat afwijkt van de norm. – Yasmin Sewgobind.

Ik leer ontzettend veel van de Hindoestaanse cultuur, maar ik moet zeggen dat ik mij weinig aantrek van de gemeenschap. In mijn ogen mis ik de eenheid, saamhorigheid en de gun factor. – Ratna Ramautar. Ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar ik ervaar echt veel negativiteit en haatreacties op social media. En ik zie dit ook veel bij anderen terugkomen en meestal zijn het toch wel Hindoestanen en dat vind ik jammer.  – Dewi Paragh. De cultuur op zichzelf is mooi. Het gedrag van sommige hindoestanen zelf vind ik jammer. Zorg voor elkaar slaat door naar sociale controle. – Kiran Mahes. Er wordt veel geroddeld en iedereen wil voorkomen dat er negatieve dingen over zijn of haar familie worden gezegd. Het plaatje moet perfect zijn. – Wedica Premchand. Denk alsjeblieft goed na over wat je zegt tegen een ander persoon. Als je keer op keer benaderd dat iemand lelijk, dom, dik of stom is dan gaat diegene dat geloven. – Shantal Bakas. Wat ik wil meegeven is dat iedereen mooi is op haar eigen manier. – Romaana. Gun elkaar gewoon het beste en versterk elkaar waar het kan. En als iets niet in je straatje past, ga dan niet meteen (ver)oordelen. – Asha Lachman.

De laatste maanden is er in de media groeiende aandacht voor het onderwerp colorisme. Steeds meer verhalen komen naar buiten over discriminatie, ook binnen de eigen gemeenschap, gebaseerd op de specifieke kleur en tint van je huid. – Sadhanna Badeloe. Als iemand een donkere huidskleur heeft dan krijgt die persoon minder tot geen respect. HOE DURF JE! – Natasha Bhoelai. Een lichtere huidskleur wordt nog steeds als beter gezien en dit is vaker te zien bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast ook discriminatie omtrent het geslacht, dat jongens meer mogen (en wegkomen met dingen) dan meisjes. – Radjanie Kanhai. Leer je kind daarom zo vroeg mogelijk over de verschillende huidskleuren, ongelijkheid, discriminatie en racisme. – Warsha Atwarie. Ik probeer mijn kind mee te geven dat Suriname een prachtig land is waar wij echt één volk zijn met verschillende etniciteiten en dat wij allemaal Surinamers zijn ongeacht geloof, ras of sociale status. – Sherisa Miller.

De doorstroom van vrouwen is nog niet op het niveau van mannen en bij Hindostaanse vrouwen denk ik dat er mentale ketenen en barrières zijn in de vorm van het perfecte plaatje en druk van de gemeenschap. – Kai Bhawanibhiek. Meisjes krijgen niet dezelfde vrijheden als jongens. Hierdoor stagneert de ontwikkeling van de Hindoestaanse vrouw. – Tara Bhaggoe. Op die manier wordt er al voor jou bepaald en geen ruimte gecreëerd om jezelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. – Ambrien Moeniralam. Vrouwen zijn in het Hindoeïsme ontzettend belangrijk en de interpretatie is soms, denk ik, anders geweest dan het werkelijk had moeten zijn. – Sadhana Raghoebarsing. In mijn jeugd heb ik vaak mee gekregen dat een vrouw zich op een bepaalde manier moet kleden en gedragen. – Cheryl Ramsoedit. Natuurlijk kan ik praten over de grote onderwerpen als de verwachtingen binnen het huishouden of de beperkingen betreft daten en relaties, maar voor mij zijn het de micro-agressies die mij elke dag weer confronteren met het feit dat ik anders ben opgevoed dan mijn broer. – Madhavi Gharbharan. Bij Hindoestanen zijn er extra factoren zoals familie en vrouwen eer. Ik erken dus, als Hindoestaanse man, dat vrouwen hierdoor niet dezelfde rechten hebben en vanuit de gemeenschap worden beperkt. – Ashwin Malahe. Deze meisjes gaan gebukt onder een verstikkende patriarchale structuur, in combinatie met enorme prestatiedruk, die je wel meer ziet bij migrantengemeenschappen: de emancipatie komt daar wel vaker later dan in het moederland. – Sheila Sitalsing.

Maar ik zie de laatste jaren toch sterk wat positieve veranderingen, bijvoorbeeld dat er meer geaccepteerd wordt van een vrouw (carrière, studie, eigen leven leiden/keuzes maken). – Salinie Ramkisoen. Deze regels en gebruiken helpen ons enerzijds om ons te kunnen bewegen op aarde maar het is belangrijk dat wij de vrijheid blijven voelen om elk moment te mogen kiezen voor dat wat ons nu dient en te mogen laten, wat ons niet meer dient. – Farin Ramdjan. Hier en daar zijn er vrouwen die opstaan en zeggen: Ab Bas. Ik volg mezelf vanaf nu. Er is wel een positieve trend. – Seshma Bisessar. De gemeenschap wordt alleen sterker als we de vrouwen blijven motiveren om economisch zelfstandig te worden en ook samen te zorgen voor hun sociale veiligheid. – Varsha Ramratan.

Mijn ouders zijn ontzettend meegegroeid met de tijdsgeest. Op het moment dat ze kenbaar maakten dat ze liever niet hadden dat ik op vrouwen viel, was dat ook maar wat zij hadden meegekregen uit hun opvoeding en hun omgeving. – Varisha Badloe. Ik denk dat die familiewaarde meer eer wordt aangedaan, als de familie gezamenlijk waakt over de individuen en niet dat de individuen zorg moeten dragen over de “eer” van de hele familie. – Rishi Janki. Kortom de lifestyle en mindset moet drastisch veranderd worden. – Charischa Gayadien. Ik stelde niet langer de vraag hoe ik mijn plek in de Hindostaanse gemeenschap kon vinden, maar richtte mij op hoe ik die plek kon creëren. – Pravini Baboeram. Heel simpel gezegd betekent het dat je identiteit niet in één hokje valt te plaatsen. – Santoecha Rangai. Wij bepalen onze eigen definitie. Rijk aan identiteiten, is wat wij zijn. – Ashna Kanhai.

De Hindoestaanse cultuur is een open cultuur en toegankelijk voor een ieder. De festiviteiten zijn van bijzondere betekenis. – Anita Hanoeman. Onze cultuur is in beweging. We hebben nog steeds de normen en waarden van vroeger, alleen hebben we ons eigen sausje er overheen gedaan. – Madhu & Shanti. Mijn voorouders hebben hun cultuur aan ons overgedragen en gekoesterd. Ondanks de moeilijke tijden hebben zij ervoor gezorgd dat de cultuur blijft leven en daar ben ik ben heel erg trots op. – Sunaina Mohan. Ik vind het bijzonder en ben dankbaar om te mogen ervaren dat de eeuwenoude wijsheden vanuit India, waar mijn roots liggen, zo mooi en kundig omgaat met bijv. de zwangerschap. – Angela Ramsoedh. We moeten trots zijn op onze eigen gebruiken, tradities en rituelen. Als je je verdiept in de oorsprong zie je dat ze vaak ten goede komen aan je leven of levensfase(n). – Nydia Gierdharie. Wij houden vast aan de tradities die wij mee hebben gekregen, maar kunnen daarnaast ook erg van andere, niet hindoestaanse, tradities genieten. – Manisha Lakhi.

Ik hoop dat de nieuwe generatie vrouwen en meisjes, waarvan ik zelf twee heb, durven meer zelfstandigheid te tonen en vooral hun eigen pad blijven volgen. – Biedja Sripal. Kort gezegd vind ik dat wij onze kinderen moeten leren praten over hun gevoelens en als er wat is dit te uiten, in plaats van een verstikkende omgeving aan te bieden waarin zij niks mogen. – Ashvita Jakhari. Onze angsten houden ons gevangen! Bevrijd jezelf. En ga eens op ontdekkingsreis naar wie jij bent in jouw kern. – Risma Thakoerdat. Je bent te allen tijde een zeer bijzonder persoon, hou van jezelf, je bent nooit te oud om te leren. – Lelita Bindraban. Je moet je niet laten tegenhouden door iemand. Geloof in jezelf en dan kom je er. – Debbie Dhillon. Leef in de vrijheid die je verdient. – Tiffany Hiralal. Ik ben gelukkig! En jij? – Doeshana Ganesh.

Dank jullie wel voor jullie bijdrage en een mooi 2021 toegewenst.